Theo Verburg Architecten

Met een team van ongeveer twaalf personen werken we vol enthousiasme en ontwerpen we woningbouw in alle sectoren, bedrijfspanden en (semi-)openbare gebouwen.

Bureauprofiel

In 1992 startte Theo Verburg in Veenendaal als zelfstandig architect. Sinds 1996 is Ede de thuisbasis voor Theo Verburg Architecten. Sinds 2017 vormen Nourdin Alou en Jeroen Heiblom de directie en werken we met een hecht team aan een breed scala van inspirerende opdrachten.
Vol enthousiasme ontwerpen we woningbouw in alle sectoren, bedrijfspanden en (semi-)openbare gebouwen. We reageren daarbij sterk op de omgeving: of het nu stadsvernieuwing betreft of een Vinexlocatie, nieuwbouw of verbouw, een enkel ontwerp of een totale buurt.

Samenwerking met de opdrachtgever

Een bijzonder gebouw ontstaat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, de stedenbouwkundige en de uitvoerende partijen. In het ontwerpproces vervult de opdrachtgever een cruciale rol. Door daarin kritisch naar de wensen van de opdrachtgever te luisteren, komen we regelmatig met onverwachte oplossingen. Met behulp van onze ervaring en ideeën op het gebied van licht, ruimte en de routing, streven wij naar een ontwerp dat verder gaat dan de formele eisen. Hierin gaan wij de discussie niet uit de weg, waardoor we samen met de andere betrokkenen alles uit een project kunnen halen wat erin zit.

Motto

Architectuur is een kunstvorm. Tegelijkertijd zijn gebouwen ultieme gebruiksvoorwerpen. En dus treuren we niet om de beperkingen van de uitvoerige bouwregelgeving, maar benutten we de kansen. Door rekening te houden met de andere partijen in het bouwproces, kunnen we praktische, duurzame en flexibele gebouwen ontwerpen. Vergaande kennis van bouwsystemen en technisch inzicht maken onze ideeën uiteindelijk tot in het kleinste detail goed uitvoerbaar.

BIM

BIM (building information model) is een nieuwe stap in de ontwikkeling van ons vakgebied. Met BIM bouw je het gebouw digitaal net zoals je het in het echt zou bouwen. Doordat de diverse betrokken partijen in één model tekenen wordt informatie optimaal uitgewisseld en wordt er niet onnodig dubbel getekend. Theo Verburg Architecten investeert in de toekomst en gebruikt daarom waar mogelijk BIM.

Licht

Ik ervaar licht als de schenker van al het aanwezige. Alle materiaal komt tot leven door het licht. Wat door licht tot leven komt schept een schaduw, en die schaduw hoort bij het licht.

 

louis kahn, 1970

Routing

Men maakt gebruik van steen, hout en cement, en met deze materialen bouwt men huizen en paleizen; dat is een kwestie van constructie. Het vernuft is aan het werk. Maar opeens wordt mijn hart geraakt, voel ik me goed en gelukkig, en ik zeg: Dit is schoonheid. Dit is Bouwkunst. Hier begint Kunst. Mijn huis is praktisch.

 

le corbusier, vers une architecture, 1923.

Ruimte

“Er is hoegenaamd geen verschil in aesthetische waarde tusschen plattegrond en gevel; elk dezer beide zijn slechts vlakke projecties van het ruimtelijke geheel. De distributie der verschillende ruimten, de wijze en de vorm der groepeering wordt dan ook reeds aanstonds beheerscht niet alleen door de practische eisen, maar in even groote mate door het beoogde aesthetische effect.”

 

Willem Marinus Dudok, Plantoelichting Raadhuis Hilversum, 1924

Detail

“Basically I’m not interested in architecture as a profession on paper. I’m just saying this because many architects are not so interested in the real building, they are more interested in the theory of the building or in some aspects of the building. I’m concerned about the material, how things are put together, not the way it looks, but the way it is. I’m interested in the building itself, how you see it, how you feel it, how it is made. The building as a body.”

 

Peter Zumthor